Na haaruitval tevreden na een haartransplantatie

Wil jij weten of HaarStamcel Transplantatie voor jou de oplossing is?

Download onze brochure

Haartransplantatie aftrekbaar van Belasting

Zoek je informatie over de mogelijkheden of een haartransplantatie aftrekbaar van Belasting is? Een haartransplantatie is een kostbare ingreep die in ruim 90% van alle gevallen om cosmetische redenen wordt overwogen. Zorgverzekeraars vergoeden de ingreep niet of nauwelijks en je kunt dan onderzoeken of de haartransplantatie eventueel aftrekbaar van belasting is. De Belastingdienst hanteert strikte voorwaarden voor het aftrekken van medische en specifieke zorgkosten.

 

Haartransplantatie aftrekbaar van Belasting

Behaald resultaat met 1605 grafts, 9 maanden na de HST-behandeling

Wel of niet de zorgkosten aftrekken

Als je zorgkosten hebt, mag je hiervan bepaalde kosten aftrekken van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Deze kosten worden ook wel specifieke zorgkosten genoemd. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, om de kosten af te mogen trekken. In enkele gevallen is het ook mogelijk om kosten af te trekken die je voor anderen maakt. Specifieke zorgkosten zijn onder meer kosten voor medicijnen die je zelf betaalt, maar ook kosten voor hulpmiddelen vallen hieronder. Om te bepalen wat je af kunt trekken, kijk je na welke kosten aftrekbaar zijn. Daarna ben je in staat om de totaal aftrekbare zorgkosten te berekenen. Vallen de kosten onder het verplicht of vrijwillig risico? Dan mogen de kosten niet afgetrokken worden.

Voorwaarden haartransplantatie aftrekbaar van Belasting

Haartransplantaties behoren tot de cosmetische behandelingen. De basisverzekering vergoedt de kosten niet en ook aanvullende zorgpakketten hebben nauwelijks vergoedingsmogelijkheden. De kans dat je de kosten rechtmatig van de Belasting af kunt trekken is eveneens klein. Bovendien hanteert de Belastingdienst voorwaarden waar de zorgkosten die je wilt aftrekken aan moeten voldoen:

  • Zorgkosten die onder het eigen risico, verplicht of vrijwillig, vallen mogen niet afgetrokken worden.
  • Alleen kosten die je maakt in verband met ziekte of invaliditeit mogen afgetrokken worden.
  • De kosten mogen alleen afgetrokken worden in het jaar waarin je de kosten hebt betaald.
  • Je mag alleen het gedeelte van de kosten aftrekken, waarvoor je bij je zorgverzekeraar geen vergoeding krijgt en/of kosten die onder de bijzondere bijstand vallen en die van daaruit vergoed zijn.
  • Betaal je de kosten eerst zelf en vergoedt de zorgverzekeraar later de kosten volledig of gedeeltelijk, dan mogen de kosten niet afgetrokken worden.
  • Vergoed je zorgverzekeraar de kosten, maar laat je de ingreep toepassen bij een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je de kosten misschien zelf betalen. Deze kosten zijn niet aftrekbaar.
  • Bewaar de rekeningen van zowel de ingreep als je zorgverzekeraar en je bankafschriften. De Belastingdienst kan om bewijsmateriaal vragen.

Trek geen kosten af waarvan je niet zeker bent of ze wel in mindering mogen worden gebracht. De Belastingdienst kan bij onterechte aangiftes een naheffingsaanslag sturen en/of een boete in rekening brengen.

Haartransplantatie in termijnen betalen

Wanneer je zorgverzekering de kosten niet willen vergoeden en je de kosten voor de ingreep ook niet af kunt trekken van de Belastingdienst, blijft de vraag hoe je de haartransplantatie toch kan laten toepassen. Goed vergelijken levert vaak financieel voordeel op. Je kunt daarnaast ook gewoon om korting vragen of proberen het bedrag bij elkaar te sparen. Lukt sparen niet en wil je het bedrag niet in één keer missen? Steeds meer kredietverstrekkers specialiseren zich in het financieren van cosmetische en medische behandelingen. Op basis van je persoonlijke en financiële situatie kun je overwegen een kredietaanvraag te doen. Een persoonlijke lening of een doorlopend krediet maken het mogelijk om de haartransplantatie te ondergaan en de kosten in maandelijkse termijnen af te lossen. Laat je vooraf goed adviseren over het krediet dat je overweegt af te sluiten. De lening wordt aangemeld bij het BKR in Tiel en kan van invloed zijn op je huidige, maar ook toekomstige kredietwaardigheid. Denk ook na over de consequenties op de aflossingsverplichting als je onverwacht zonder werk komt te zitten en/of arbeidsongeschikt wordt.

Betaalbare haartransplantatie in binnen- of buitenland

Als je een haartransplantatie overweegt en je schrikt van de tarieven die in rekening worden gebracht, kun je een vergelijking maken met tarieven die buitenlandse klinieken hanteren. De verschillen lijken op het eerste gezicht groot. Turkse haarklinieken bijvoorbeeld rekenen tarieven die soms wel 30% tot 50% goedkoper zijn dan in Nederland. Staar je niet blind op het lage tarief, want je krijgt te maken met bijkomende kosten voor reis en verblijf. Het gebeurt regelmatig dat je na het optellen van alle bijkomende kosten in Nederland nauwelijks duurder uit bent dan in het buitenland. Voordeel van een haartransplantatie in Nederland is dat je wordt behandeld door ervaren en gespecialiseerde artsen die uitstekende resultaten bieden. Je kunt in je eigen taal communiceren en bent niet afhankelijk van de kennis en kunde van een tolk om met de haartransplantatie specialist te praten. De prijs-kwaliteitverhouding van haartransplantaties die in Nederland worden toegepast is goed.

 

Haartransplantatie kosten aftrekken van Belasting

Je kunt je tijdens de voorbereiding op een haartransplantatie laten adviseren door een accountant of ervaren belastingconsulent. Deze kunnen je informatie geven over de betaalde zorgkosten die aftrekbaar zijn. De voorwaarden, bedragen en mogelijkheden worden regelmatig aangepast en/of gewijzigd. Regel je zelf je belastingaangifte? De uitleg van aftrekbare zorgkosten, voorwaarden en bedragen kun je ook nalezen op de website van de Belastingdienst. Wil je persoonlijke uitleg? Neem dan telefonisch contact op met de Belastingtelefoon. Ben je niet zeker van de rechtmatigheid van de kosten die je wilt aftrekken? Laat je dan altijd adviseren. Alleen op deze manier vermijd je ongewenst problemen met de Belastingdienst.

Haartransplantatie aftrekbaar van Belasting – FAQ

Diverse zorgkosten zijn aftrekbaar. Je kunt hierbij denken aan medicatie, medische hulpmiddelen en reiskosten die niet door je zorgverzekeraar vergoed worden. Aftrek van de gemaakte medische kosten kan interessant zijn als je regelmatig gebruik maakt van zorg. De aftrekbare kosten zorgen ervoor dat je minder belasting betaalt.

Aftrekbare zorgkosten worden ook wel specifieke zorgkosten genoemd. Je geeft deze kosten bij je belastingaangifte op als persoonsgebonden aftrek. Je krijgt alleen een vergoeding als de gemaakte en zelf betaalde zorgkosten boven een bepaalde inkomensdrempel liggen. Je kunt alleen kosten aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald.

Ziektekosten staan vermeld op de polis van je zorgverzekering of op de rekeningafschriften. Bewaar altijd de bonnetjes van gemaakte ziektekosten. Zowel voor medicatie, medische hulpmiddelen, gezinshulp of reiskosten vraagt de Belastingdienst om bewijsmateriaal.

De kosten voor de ingreep zelf zijn niet aftrekbaar. Eventueel bijkomende kosten voor medicatie, reis- en verblijfkosten zijn dit wellicht wel. Een belastingconsulent kan je advies geven dat op jouw situatie is toegespitst.

Soms is het mogelijk om een tegemoetkoming in de zorgkosten aan te vragen. Dit doe je via individueel bijzondere bijstand of de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is de gemeente die deze regelingen uitvoert. Meer informatie krijg je bij het gemeenteloket.

De Belastingdienst kan om aanvullende bewijsstukken vragen. Bewaar daarom altijd alle correspondentie over de ingreep, inclusief de nota’s. Neem voor het doen van belastingaangifte contact op met de Belastingdienst of een belastingadviseur. Deze geven je gericht advies over de aftrekbaarheid van zorgkosten. Bij een foutieve aangifte kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag en/of een boete opleggen.

Als je naar het buitenland gaat om een medische ingreep te ondergaan, dan zijn bepaalde kosten aftrekbaar. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Eventuele reiskosten die je maakt en die zorg gerelateerd zijn, mag je aftrekken. Verblijf je voor, tijdens of na de behandeling in een hotel of appartement? Deze kosten zijn niet aftrekbaar.

Je kunt dit nakijken op de website van de Belastingdienst. Eventueel kun je een belafspraak maken en de vragen direct aan een medewerker van de Belastingdienst voorleggen. Je voorkomt hier eventueel mee dat je achteraf een naheffingsaanslag toegestuurd krijgt.

Jaarlijks wordt de wet- en regelgeving ten aanzien van de inkomensbelasting herzien en/of aangepast. De bedragen zijn aan veranderingen onderhavig. Dit is bij zorgverzekeraars niet anders. Je vindt de actuele voorwaarden en bedragen op de website van de Belastingdienst. Lees ook de bijlage die je ontvangt met het aangiftebiljet. Hierin worden de mogelijkheden uitgebreid toegelicht.

Meer informatie over haartransplantatie kosten en vergoedingsmogelijkheden

Heb je last van erfelijke haaruitval en zoek je een behandeling met blijvend resultaat? Misschien dat je in aanmerking komt voor een haartransplantatie. Je kunt een afspraak maken voor een gratis consult bij Hair Science Institute. De gespecialiseerde artsen lichten de innovatieve HaarStamcel Transplantatie uitgebreid toe. Op basis van jouw situatie wordt een behandelplan samengesteld en worden de kosten doorgenomen. De vergoedingsmogelijkheden worden eveneens doorgenomen en indien gewenst word je in contact gebracht met BSB-partner, een gespecialiseerde en betrouwbare kredietmaatschappij. Het eerste consult is gratis en vrijblijvend. Je hebt alle gelegenheid om vragen te stellen en je kunt haartransplantatie foto’s en video’s bekijken. Meer weten of direct een afspraak maken? Neem telefonisch contact op via +31(0)432005167. Je kunt ook een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen door het contactformulier in te vullen of door een e-mail te sturen.