Hair Science Academy - HST
Persoonlijke reactie dr. Coen Gho op misleidend artikel

Persoonlijke reactie dr. Coen Gho op misleidend artikel

Een paar dagen geleden zette een Turkse haartransplantatiekliniek dit artikel online waarin met misleidende informatie de wetenschappelijke HaarStamcelTransplantatie-techniek onderuit wordt gehaald. Bij hoge uitzondering reageert dr. Coen Gho, MD PhD en hoofd Research & Development Hair Science Institute persoonlijk op de valse aantijgingen.

Normaal reageer ik niet op dit soort artikelen. Dit keer echter wordt de geloofwaardigheid van HaarStamcel Transplantatie en de integriteit van het Hair Science Institute in twijfel getrokken. Daarom wil ik graag een paar zaken uitleggen.

Gerard Joling

Bij het artikel staat een foto van mijn goede vriend, de Nederlandse zanger en presentator Gerard Joling. Gerard onderging in 2009 en 2011 HaarStamcel Transplantaties in onze kliniek in Maastricht, met fantastisch resultaat.

Net als vele andere bekende Nederlanders maakt hij sindsdien reclame voor Hair Science Institute. Gerard verklaarde na zijn behandeling: ¨Ik ben ontzettend blij met het geweldige resultaat. Hair Science Institute maakt mensen héél gelukkig.¨

Bekijk het filmpje waarin Gerard Joling Hair Science Institute bedankt.

 

Rectificaties

De zogenaamde ´recente petitie´ die het artikel noemt, is een verklaring van een aantal collega´s uit het jaar 2010. Hierin zij verklaren dat de HaarStamcel Transplantatie (HST)-techniek niet zou werken. Kort nadat deze petitie werd gepubliceerd, trokken deze collega´s hun verklaringen in en rectificeerden ze hun aantijgingen richting Hair Science Institute. Of beter: moesten ze deze rectificeren.

 

Hair Science Academy , het eigen opleidingsinstituut van Hair Science Institute

Hair Science Institute: 100% betrouwbaar

De Reclame Code Commissie stelde vast dat er geen grond was voor hun verdachtmakingen en dat alle communicatie door Hair Science Institute over de HST-methode 100% juist en betrouwbaar is.

In hun rectificaties verklaarden de artsen onder meer dat ze over ´onvoldoende kennis beschikten ten tijde van de verklaring en niet de moeite hadden genomen om gedocumenteerde praktijkresultaten en wetenschappelijk onderzoek over HST-techniek te bestuderen´.

Helaas, zoals nu weer blijkt, grijpen bepaalde klinieken alles aan – zoals dit achterhaalde document uit 2010 – om Hair Science Institute opnieuw in een kwaad daglicht te stellen.

 

Embryonale stamcel

Wetenschap als basis

De basis voor Partial Longitudinal – Follicle Unit Transplantation (PL-FUT), met als gangbare naam HaarStamcel Transplantatie (HST), werd gelegd vanuit gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek in 2004 door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Maastricht en het Academisch ziekenhuis Maastricht.

Uit dit onderzoek bleek dat niet alleen haarstamcellen uit de kern van een haarzakje, maar ook cellen uit de haarschacht geschikt zijn voor transplantatie. Hierover publiceerden we in het British Journal of Dermatology (2004).

 

Ontwikkeling van de HST-methode

Deze ontdekking was de basis voor het jarenlange wetenschappelijk onderzoek dat volgde, waaruit de huidige HST-methode werd ontwikkeld. Naast mijn eigen research heeft Prof. Dr. H.A.M. Neumann, professor aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en prominent specialist op het gebied van dermatologie en haarziektes, enorm bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de HST-techniek.

 

 

Peer reviewed

Over onze follow-up research publiceerden we in onder meer het Journal of Dermatological Treatment, een van de meest gerespecteerde bladen op het gebied van dermatologie.

Publicatie van zo´n artikel wordt voorafgegaan door een zogenoemde peer review: het conceptartikel wordt anoniem voorgelegd aan ten minste vier specialisten. Hun feedback bepaalt de wetenschappelijke waarde van het stuk die de publicatie moet rechtvaardigen. Die review periode kan langer dan een jaar duren.

Daarnaast kijkt men naar de impact factor: de statistische indicator die aangeeft hoe vaak het artikel als referentie wordt gebruikt.

Lezingen, ISO en samenwerkingsverbanden

In de afgelopen jaren presenteerde ik de HST-methode op tal van internationale congressen, waaronder die van de International Society of Hair Restoration (ISHRS). Het publiek van deze congressen ontvangt deze lezingen over de HST-techniek bijzonder goed, zoals blijkt uit de evaluaties.

Hair Science Institute werkt bovendien volgens ISO 9001:2000 en is wetenschappelijk partner van universiteiten, (academische) ziekenhuizen en brandwondencentra. Daarnaast werken we samen met en worden we gecontroleerd door de Rijksoverheid.

In de praktijk

Sinds de ontdekking van de HST-methode is de gepatenteerde techniek toegepast op vele duizenden patiënten in diverse groepen, waaronder brandwondenpatiënten en patiënten die lijden aan verschillende soorten haarziektes. Elke behandeling wordt zorgvuldig gedocumenteerd.

 

Lees het ontroerende verhaal van brandwondenpatiëntje Igli

 

Elke patiënt wordt een jaar na de behandeling opnieuw onderzocht. Samen vullen we dan een uitgebreide medische checklist en evaluatie in. Hieruit blijkt dat vrijwel 100% van de behandelde personen succesvol is behandeld, waarbij zowel in het donorgebied als in het ontvangstgebied nieuwe haargroei is vastgesteld.

 

 

Het feit dat zogenaamde collega´s de HST-methode bekritiseren, doet niets af aan deze feiten, die iedereen makkelijk kan verifiëren.

Het is teleurstellend dat bepaalde collega´s, die zelf de verouderde FUE-techniek gebruiken, moedwillig blijven kwaadspreken over de wetenschappelijke HST-techniek.

Ondanks dat ik meerdere malen op ISHRS-congressen heb gesproken over de HST-methode, blijft ook deze organisatie STRIP-techniek hardnekkig aanprijzen als ´state of the art´. Deze mening deel ik uiteraard niet.

Dit is één van de redenen waarom ik geen lid meer ben van dit gezelschap.

Conclusie

JA, Partial Longitudinal – Follicle Unit Transplantation (PL- FUT), beter bekend als HaarStamcel Tranplantatie (HST), is een wetenschappelijk bewezen methode en de beste techniek die bestaat op het gebied van haartransplantatie.

NEE, ik ben geen lid van ISHRS op dit moment en ik denk dat iedereen die dit verhaal leest begrijpt waarom. Wél ben ik lid van de European Burn Association (EBA), de International Society of Burn Injuries (ISBI), de European Tissue Repair Society (ETRS) en de European Burns Casualties Association (EBCA)

Daarnaast geef ik veelvuldig wetenschappelijke lezingen over hair restoration en tissue engineering voor collega´s over de hele wereld op andere congressen.

 

HST is de meest geavanceerde methode

Bij Hair Science Institute zijn we in staat om alle verschillende technieken voor haartransplantatie (STRIP, FUE en HST) uit te voeren.

Hoewel resultaten uiteraard afhangen van de vaardigheden van de haarchirurg en het medische team, kan ik na het uitvoeren van 15.000 haartransplantaties stellen dat HST de meest geavanceerde methode is.

Het is betrouwbaar, patiëntvriendelijk, geeft consistente resultaten en verzekert een optimaal behoud van het donorgebied.

Wetenschappelijk kenniscentrum

In de komende maanden zal ik op deze website meer informatie geven over onze research- & development-activiteiten. Hierbij worden niet alleen de principes van HST uitgelegd, maar ook de wetenschappelijke achtergrond en nieuwe ontwikkelingen rond deze unieke techniek.

Als voorlopers op haartransplantatie-gebied zullen we ook kijken naar toekomstige ontwikkelingen en de waarde van tissue engineering in het algemeen.

Volg de updates in ons wetenschappelijk kenniscentrum.

 

Lees meer over dr. Coen Gho