Is een haartransplantatie pijnlijk?

Is een haartransplantatie pijnlijk?

Het is een van de meest gestelde vragen rond haartransplantaties: doet een haartransplantatie pijn? Een eenduidig antwoord hierop is moeilijk te geven: pijn is een subjectieve ervaring. Toch zijn er duidelijke verschillen in de pijnbeleving per haartransplantatietechniek. 

Wat voel je precies tijdens en na een haartransplantatie? Een belangrijke vraag bij de keuze voor een behandeling. Laten we vooropstellen dat iedereen pijn op z’n eigen manier ervaart. Bovendien wordt de pijnbeleving beïnvloed door factoren als afleiding, gedachten en emoties, vermoeidheid en medicatie. De pijnlijkheid van een behandeling is echter niet alleen een persoonlijke ervaring. Het hangt ook af van de methode die je kiest.

 

De meest gangbare haartransplantatietechnieken van dit moment − Folliculair Unit Extraction (FUE) en HaarStamcelTransplantatie (HST) − zijn grofweg op hetzelfde principe gebaseerd: haar wordt geëxtraheerd uit een donorgebied en geïmplanteerd in een ontvangstgebied. Er zijn echter grote verschillen in de uitvoering, de kwaliteit en het nazorgtraject van beide behandelingen. Ook op het gebied van pijnervaring zijn er verschillen. Als stelregel geldt: hoe patiëntvriendelijker de behandeling, hoe minder pijn tijdens en na de ingreep en hoe minder hersteltijd na de ingreep.

Is een haartransplantatie pijnlijk?

Laten we beginnen met FUE. Bij een FUE-haartransplantatie worden haarwortels één voor één met een holle naald uit het achterhoofd gehaald en teruggeplaatst in een ontvangstgebied, bijvoorbeeld boven op het hoofd, in de haarlijn of in de inhammen. Bij FUE worden voor het extraheren en transplanteren van de haarzakjes chirurgische naalden gebruikt van 0,9 – 1,0 mm. Tijdens de behandeling kunnen bloedingen, zwellingen en roodheid optreden. Afhankelijk van de expertise van de behandelaar en de kwaliteit van de gebruikte apparatuur kunnen deze complicaties toe- of afnemen. De ingreep wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd, waardoor tijdens de haartransplantatie geen pijn wordt gevoeld. De verdovingen en de napijn daarentegen worden over het algemeen als onaangenaam en oncomfortabel ervaren.

FUE: aanzienlijke downtime

Als de verdoving van een FUE-behandeling is uitgewerkt kun je de eerste dagen (soms weken) last hebben van een zwaar hoofd, zwelling en stekende of brandende (zenuw)pijn. De relatief grote wonden met veel wondvocht en/of zwelling in het donor- en ontvangstgebied kunnen pijn na de ingreep veroorzaken. Tegen de pijn wordt paracetamol geadviseerd.

Wondgenezing

De wondgenezing bij FUE duurt relatief lang: zo’n 10-14 dagen, waarbij in de dagen na de ingreep sprake is van op z’n minst behoorlijk ongemak. We kennen allemaal de beelden van het straatbeeld in Istanbul, waar mannen die een haartransplantatie hebben ondergaan met grote drukverbanden op hun hoofd rondlopen. Dit verband is de eerste dagen na de ingreep nodig om het bloed en wondvocht te stelpen uit de hoofdwonden van de incisies die in het ontvangstgebied zijn gemaakt. Ook het donorgebied is beschadigd: waar de haarfollikels zijn geëxtraheerd kunnen kale plekjes en/of littekens achterblijven die bij kort gedragen haar zichtbaar zijn.

 

Verschillen tussen behandelaars

Dan hebben we het overigens over goed uitgevoerde FUE-behandelingen. De FUE-techniek wordt helaas ook op grote schaal toegepast door onkundige, onervaren of ronduit malafide (buitenlandse) behandelaars. De (medische) gevolgen kunnen dan heel wat ernstiger zijn dan alleen bloedingen, kale plekken of littekenvorming.

Is een haartransplantatie pijnlijk?

HST is een heel ander verhaal. De HST-techniek werd ooit ontwikkeld als therapie voor haarherstel bij brandwondenpatiënten en komt voort uit decennialang wetenschappelijk onderzoek naar haarstamcellen en tissue engineering. HST werd ontwikkeld door de Nederlandse arts Coen Gho MD PhD, in samenwerking met vooraanstaande dermatologen en wetenschappelijke kennis- en onderzoeksinstituten als het Brandwondencentrum Beverwijk  en universiteiten en academische ziekenhuizen over de hele wereld. HST heeft dus een medisch-wetenschappelijke oorsprong en werd later pas medisch-esthetisch toegepast.

HST: minst pijnlijke methode voor haartransplantatie

Bij HST wordt met minuscule naaldjes (0,5-0,6 mm doorsnee) een klein deeltje van de haarfollikel – en niet de hele haarfollikel – geëxtraheerd uit het donorgebied. Hierdoor groeit zowel in het ontvangstgebied als in het donorgebied nieuw haar. In het donorgebied is sprake van vrijwel volledige teruggroei van haar en vrijwel geen littekenvorming. Het donorgebied blijft daardoor geschikt voor eventuele vervolgbehandelingen en raakt niet uitgeput zoals dat wel bij andere technieken gebeurt.Bij deze fijnmazige methode zijn de incisies veel kleiner dan bij andere haartransplantatietechnieken. Hierdoor is de wondvorming minimaal en de kans op infectie en littekenvorming veel kleiner dan bij FUE-technieken.

Pijnreductie

De HST-methode is sterk gericht op pijnreductie tijdens en na de behandeling. Dit heeft te maken met de wetenschappelijke achtergrond van HST. Bij brandwondenpatiënten is vaak maar een klein donorgebied beschikbaar voor haartransplantatie. Daarnaast hebben deze patiënten meestal al meerdere reconstructieve operaties ondergaan, die fysiek en psychisch heel zwaar zijn. Daarom waren een lage pijnbelasting en een snel genezingsproces belangrijke doelstellingen bij de ontwikkeling van de HST-techniek.

 

Keeping score

Bij het science-based HST worden medische standaards toegepast. Zo mag alleen gecertificeerd personeel de HST-techniek uitvoeren en uitsluitend in de eigen, wereldwijd gevestigde Hair Science Clinics. Tijdens en na de behandeling wordt pain assessment scores bijgehouden door middel van de psychometrische responsschalen VAS (Visual Analogue Scale) en VRS (Verbal Rating Scale), zoals gangbaar in een klinische omgeving.

HST oogsten grafts
Is een haartransplantatie pijnlijk?

Patiënten die een HST-behandeling ondergingen, geven aan uitsluitend ongemak en/of pijn te hebben ervaren van de verdoving. Uit eigen onderzoek van Hair Science Institute blijkt het injecteren van de verdovingsvloeistof als het meest pijnlijke onderdeel van de behandeling wordt ervaren. Daarom wordt een verfijnde verdovingsstrategie toegepast, ontwikkeld vanuit decennialange expertise. Hierbij wordt de verdovingsvloeistof geïnjecteerd met een zelfontwikkeld injection device, waarbij zeer kleine naalden gebruikt  worden en de vloeistof gedoseerd ingespoten wordt. De naaldjes die worden gebruikt zijn nog dunner dan insulinenaalden. De pijnervaring is zo drastisch teruggebracht. Het merendeel van de patiënten zegt tijdens een HST-behandelign niet of nauwelijks pijn te ervaren.

HST: minimale downtime

De voordelen van de fijnmazige, minimaal invasieve HST-techniek laten zich misschien wel het meest gelden ná de ingreep. Hoewel pijn een natuurlijk onderdeel is van een helingsproces, is het minimaliseren van die pijn na een ingreep natuurlijk wenselijk. Door het geringe formaat van de incisies, de patiëntvriendelijke techniek en fijnmazige medische instrumenten scoort HST veel beter dan andere technieken als het gaat om pijnervaring en downtime.

 

Snelle wondgenezing

Is de hersteltijd/downtime bij FUE een paar weken, bij HST is dat slechts enkele dagen. In principe kan een patiënt daags na de behandeling weer werken en functioneren als vanouds. Antibiotica, pijnstillers en een hoofdverband zijn allemaal niet nodig bij HST. De nieuwe haartjes hechten zich binnen 24-48 uur op hun nieuwe plek, de minuscule wondjes zijn binnen vijf dagen geheeld. Door de geringe wondvorming is de kans op littekens zo goed als nihil.

Laat je optimaal informeren

Een haartransplantatie is voor veel vormen van haaruitval een definitieve oplossing. Van alle mogelijkheden voor haartransplantaties is de HST-methode de minst pijnlijke optie met geringe downtime na de behandeling.Een medische diagnose is altijd stap één bij het kiezen van een behandeling. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze artsen gaan we uitgebreid in op je persoonlijke situatie en de wensen. Op basis van deze intake geven we je een advies op maat en een vrijblijvende prijsopgave.

 

 

 

Hair Science Institute is sinds 1995 betrokken bij klinische studies en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van haarstamcellen en tissue engineering, samen met onder meer het Brandwondencentrum Beverwijk en internationale universiteiten en academische ziekenhuizen. Focus ligt op het verbeteren van bestaande behandelmethoden en het ontwikkelen van nieuwe therapieën voor haarherstel. Ook willen we zo klantvriendelijk, kostenefficiënt en duurzaam mogelijk behandelen in onze Hair Science Clinics.