Client HSI
Haartransplantatie op jonge leeftijd – do or don´t?

Haartransplantatie op jonge leeftijd – do or don´t?

Als je op jonge leeftijd te maken krijgt met haaruitval dan kan dat enorme impact hebben. Hoewel klassieke mannelijke kaalheid vaak pas op latere leeftijd optreedt, zijn er ook mensen die al op jonge leeftijd last krijgen van inhammen, een terugtrekkende haargrens of dunner wordend haar. Is een haartransplantatie op jonge leeftijd dan een optie? Ja, maar hou dan wel rekening met de lange termijn.

 

Er zijn mensen die prima kunnen leven met kale plekken op hun hoofd, maar er zijn ook mensen die maar wát graag weer haargroei zouden willen hebben. Zeker als kaalheid relatief jong optreedt, wat vaak met erfelijke aanleg te maken heeft. Een haartransplantatie is dan een optie. Puur medisch gezien hoeft dat geen probleem te zijn als de persoon verder gezond is. Er zijn wél een paar zaken om rekening mee te houden bij een haartransplantatie op jonge leeftijd. Bij de aanpak van het haarprobleem moet ook naar de lange termijn gekeken worden.

 

vóór en 9 maanden ná de HST-behandeling (1800 grafts)

Waardoor ontstaat die kaalheid op jonge leeftijd?

We worden allemaal geboren met ongeveer 100.000 haarzakjes op ons hoofd. Elk zakje produceert per mensenleven gemiddeld twintig keer een haar. Zo´n haar groeit 3 tot 5 jaar en valt daarna uit. Na de twintigste groeicyclus (dus na het uitvallen van de twintigste haar) groeit geen haar meer uit het haarzakje. Omdat elke haar 3 tot 5 jaar groeit, zou je verwachten dat kaalheid pas vanaf het zestigste jaar gaat optreden. In theorie zou een volle haardos zelfs tot de leeftijd van honderd jaar mogelijk moeten zijn.

 

De boosdoener: DHT

Dat kaalheid tóch op jonge leeftijd voorkomt, is het gevolg van een verstoring van de haargroei door het hormoon dihydrotestosteron (DHT), een actief stofje dat voorkomt uit het hormoon testosteron. DHT zorgt ervoor dat de groeifase van de haarzakjes op bepaalde gedeelten van het hoofd (zoals inhammen en kruin) verkort wordt van 3 tot 5 jaar naar slechts enkele maanden. Hierdoor zijn de
twintig groeicycli veel sneller ´op´. Waar de laatste haren zijn uitgevallen, ontstaan kale plekken. De
haren worden bovendien tijdens de versnelde groeifasen steeds dunner.

 

Haartransplantatie op jonge leeftijd

Alopecia androgenetica

De mate waarin en de leeftijd waarop DHT actief wordt, is erfelijk bepaald. Deze verstoring van kaalheid heet dan ook erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica). Dit is strikt genomen geen ziekte of aandoening, maar een verschijnsel dat grotendeels genetisch bepaald is. Bij mannen is het te herkennen aan een patroon van kaalheid bij de inhammen en rond de kruin. Een proces dat al in de puberteit kan starten. Bij vrouwen alopecia androgenetica 

 

Erfelijke kaalheid verloopt in een vast patroon

Erfelijke alopecia is vaak, maar niet altijd de reden van haaruitval. Er zijn een heleboel andere oorzaken van kaalheid, zoals een haarziekte, stress of medicijngebruik. Om die reden is het stellen van de diagnose door een ervaren arts altijd de eerste stap in elke behandeling. Erfelijke kaalheid is voor een professional makkelijk vast te stellen, omdat dit een vast patroon verloopt. Als er sprake is van deze vorm van kaalheid dat is dit onomkeerbaar: haar dat weg is, blijft weg.

 

 

Haartransplantatie op jonge leeftijd?

Het mannelijk patroon van haarverlies bij erfelijke kaalheid

Immuniteit

Voor diverse vormen van kaalheid, waaronder erfelijke kaalheid, is een haartransplantatie een definitieve oplossing. Hoe dat werkt? Zoals gezegd worden kale plekken (inhammen, kruin) veroorzaakt door de DHT. Gelukkig bevinden zich op het hoofd ook haarzakjes die niet gevoelig zijn voor dit hormoon: de haren aan de achterzijde en zijkanten van het hoofd zijn ongevoelig voor DHT.

 

Van die immuniteit wordt dankbaar gebruik gemaakt bij een haartransplantatie. Haarzakjes die niet onder invloed staan van DHT worden geëxtraheerd en geïmplanteerd op de kale plekken. Omdat ze ongevoelig zijn én blijven voor de groeiverstoorder, zorgen ze voor blijvende haargroei.

Haartransplantatie op jonge leeftijd

Hoewel klassieke mannelijke kaalheid onder invloed van DHT meestal pas op latere leeftijd optreedt, zijn er ook de nodige mannen die al jong te maken krijgen hiermee. Gekoppeld aan de groeiende aandacht voor het mannelijke uiterlijk van dit moment, zien we een trend van haartransplantaties op steeds jongere leeftijd. Op zich is dit geen probleem, als de persoon in kwestie verder gezond is. Wel is daarbij langetermijnvisie nodig.

Een goede inschatting van de ontwikkeling van de haaruitval (ook op plekken die nu nog niet kaal zijn) is belangrijk. Ook een inschatting van de haardichtheid van het donorgebied en de grootte van dit gebied op latere leeftijd zijn van belang.

 

Videodagboek Rob Goossens, resultaat haartransplantatie na 6 maanden

bekijk het videodagboek van de 31-jarige Rob Goossens die onlangs een haartransplantatie onderging

Wat zegt de arts?

Kristel van Herwijnen, arts Hair Science Institute: ¨Bij het kiezen voor een haartransplantatie is vooral het persoonlijk advies van een ervaren arts belangrijk. In principe is er geen boven- of ondergrens qua leeftijd. Niemand is gemiddeld. Bepalend zijn onder meer de leeftijd waarop de haaruitval begonnen is, de erfelijke aanleg in je familie, de gesteldheid van je huidige haardos en je algemene gezondheid. Hoe jonger je je bent, des te lastiger het is om te voorspellen hoe de haaruitval verder zal gaan.¨

 

Haartransplantatie op jonge leefftijd

Arts Kristel van Herwijnen van Hair Science Clinic

 

Toekomstverwachting

¨Ben je boven de 35, dan kun je de snelheid van de haaruitval goed baseren op het verloop van de haaruitval de jaren ervoor. Ben je tussen de 25 en 35 jaar dan is vaak al goed te zien wat je kunt verwachten in de komende jaren. Onder 25 jaar is het verloop lastiger vast te stellen. Je weet dan niet of je helemaal kaal wordt of dat het blijft bij bijvoorbeeld alleen inhammen. Dat kan een reden zijn om nog even te wachten met een haartransplantatie.¨

 

Ga voor resultaat dat bij jou past

¨Het resultaat van een haartransplantatie moet natuurlijk zijn, passend bij jou. Een lage haarlijn die je op twintigste hebt is vaak niet mooi als je veertig of vijftig bent. We adviseren daarom meestal om een haarlijn te kiezen die niet te laag is. Je wilt uiteraard dat je haarlijn ook op latere leeftijd . De resultaten van HST zijn blijvend, dat garanderen we. Het natuurlijke resultaat is waarom mensen kiezen voor HST-methode. Een bijkomend voordeel, zeker voor jonge mensen, is dat het donorgebied hergebruikt kan worden, omdat het haar teruggroeit. Ook HST geen littekens, waardoor je alle opties qua kapsel openhoudt

Geen harde grens

Wat is nou een goede leeftijd voor een haartransplantatie? Op die vraag is dus geen eenduidig antwoord te geven. Vaak gaat erfelijke haaruitval op jonge leeftijd sneller dan op oudere leeftijd. Belangrijke overwegingen zijn ook: Hoeveel psychische last heb je van je kaalheid? Wil je eventueel met medicatie proberen om je haarverlies te vertragen? Met welk resultaat ben je tevreden? Wie jonger is dan 25 jaar, moet zich realiseren dat haarverlies nog wel even door kan gaan.

Laat je adviseren

Je haarsituatie bepaalt of een haartransplantatie op jonge leeftijd een goede optie is om kaalheid tegen te gaan. Tijdens een gratis en vrijblijvend adviesgesprek kijken we heel goed naar je persoonlijke haarsituatie. Op basis daarvan adviseren we je wat de beste optie op dat moment is.

 

Stel mijn diagnose

HSI logo orange

Behandeling op jonge leeftijd, do or don’t? FAQ

Erfelijke haaruitval is niet leeftijdsgebonden. Jongens kunnen al op jonge leeftijd, zelfs in de puberteit, met het eerste haarverlies te maken krijgen.

Hoe jonger je bent, hoe moeilijker het is om het verloop van de haaruitval te voorspellen. Als je boven de 35 bent dan kan een specialist het vervolg van het haarverlies baseren op de haaruitval die al heeft plaatsgevonden. Ook tussen de 25 en 35 jaar kan relatief goed beoordeelt worden wat je verder aan haaruitval kunt verwachten. Op jongere leeftijd is het lastig om te zeggen of het haarverlies alleen tot de inhammen beperkt blijft of dat ook de haarlijn zich terugtrekt. Een vrijblijvend adviesgesprek met een van onze artsen kan in zo’n geval zeker van meerwaarde voor je zijn. Tijdens het adviesgesprek bekijken we samen je situatie, het verloop van de haaruitval, je wensen en stellen een diagnose. Zodoende krijg je een reëel beeld van jouw mogelijkheden.

In principe worden behandelingen alleen bij volwassenen toegepast. Alleen in uitzonderlijke gevallen waarbij je ouders en/of verzorgers schriftelijke toestemming geven en bij de ingreep aanwezig zijn kan een uitzondering gemaakt worden.

Over het algemeen geldt dat hoe jonger het haarverlies begint, hoe sneller het gaat en des te groter de kans is om volledig kaal te worden. Jonge mannen die al ruim voor hun 25e levensjaar haaruitval zien, hebben een grotere kans op volledige kaalheid. Uiteraard kun je volledige kaalheid voorkomen door tijdig met een behandeling te starten.

Direct een haartransplantatie overwegen is vaak té ingrijpend. Beginnend haarverlies kan onder andere met een haargroeimiddel verminderd worden. Als je een behandeling overweegt is het verstandig om dit met je huisarts te bespreken. Deze kan je een professioneel advies geven en schrijft wetenschappelijke erkende middelen voor. Op het moment dat je last krijgt van bijwerkingen en/of wanneer het gewenste resultaat uitblijft kun je met de arts een het gebruik van een ander middel overwegen.

Mannen die op relatief jonge leeftijd een haartransplantatie ondergaan, zien jaren later vaak dat haarverlies op andere plaatsen het haar heeft uitgedund. Je kunt dan een tweede ingreep overwegen. Belangrijk is wel dat er nog voldoende donorhaar beschikbaar is. Bij mannen die eerder een FUT of FUE haartransplantatie hebben ondergaan is veelal een aanzienlijk kleiner en beschadigd donorgebied beschikbaar, dan bij HST. HST verplaatst geen haarzakje, maar splitst het haarzakje waarbij een deel met stamcellen naar het ontvangstgebied wordt getransplanteerd. De andere deel met stamcellen blijft achter in het donorgebied dat zorgt voor nieuwe haargroei.

Ervaren specialisten bekijken en bespreken je situatie tijdens een vrijblijvend adviesgesprek in de kliniek. Hierbij wordt onder andere gekeken naar je leeftijd, de mate waarin het haar al is uitgevallen en het donorgebied. De specialist geeft je een behandeladvies en licht dit toe. Geen situatie is hetzelfde, daarom kan de een op jongere leeftijd behandeld worden dan de ander.

Nee, de prijzen zijn niet leeftijdsgebonden. De uiteindelijke prijs van de ingreep die bij jou wordt toegepast hangt af van de omvang van de haartransplantatie. Tijdens het gesprek adviseert de specialist het aantal haarzakjes dat getransplanteerd kan worden voor een mooi, natuurlijk resultaat.

Als je in het verleden een haarimplantatie hebt ondergaan, dan kan jaren later de wens ontstaan om het bereikte resultaat te laten verdichten. Dit kan komen omdat je ontevreden bent met de haardichtheid of omdat het haarverlies na de eerste haartransplantatie op andere plaatsen zich heeft doorgezet. Zolang je in goede gezondheid verkeert en over genoeg donormateriaal beschikt kan je later een nieuwe ingreep laten toepassen.

Zeker wanneer je FUT of FUE haartransplantaties toe laat passen moet je er rekening mee houden dat er uit een gezond donorgebied tot maximaal 5.000 haarzakjes verwijderd kunnen worden. Hierdoor kan het donorgebied zodanig uitdunnen dat het kale plekken gaat vertonen. Je kunt geen ontelbaar aantal FUT of FUE haarimplantaties ondergaan. Bij HST groeien zowel in het donorgebied als op de getransplanteerde kale plekken nieuw haar. Hierdoor blijft het donorgebied beter behouden.

Hair Science Institute heeft de HST methode ontwikkeld waarbij het haarzakje in het donorgebied, voor het extraheren, wordt gesplitst. Het geoogste haarzakje wordt in de transplantatiegebieden geplaatst. Zowel in het donorgebied als op de kale plekken wordt nieuwe haargroei mogelijk. Hierdoor blijft het donorgebied beter behouden.

Het adviesgesprek (of wel consult) bereid je voor op een eventuele haartransplantatie. Je krijgt informatie over de ingreep en hoe de techniek wordt toegepast. Een ervaren specialist beoordeelt jouw situatie en neemt de tijd om je vragen te beantwoorden. Als je voor de HST methode in aanmerking komt dan wordt een persoonlijk behandelplan voorgesteld en krijg je een kostenoverzicht.

Kredietmaatschappijen zijn verplicht een minimum leeftijd te hanteren. Minderjarigen kunnen geen lening afsluiten om een cosmetische ingreep te financieren. Afhankelijk van de kredietverstrekker wordt een minimum leeftijd van 21 of 25 jaar gehanteerd. Dit hangt af van het type lening en de geldverstrekker. Wanneer je een haartransplantatie op afbetaling overweegt is het goed om te weten dat een financiële instelling inzage zal willen hebben in je financiële situatie en dat ook je kredietverleden wordt nagetrokken. Word je een kredietovereenkomst aangeboden? Realiseer jezelf dan goed dat het krediet wordt aangemeld bij het BKR.

De resultaten van een haartransplantatie zijn over het algemeen goed. Wel kan het gebeuren dat wanneer je op te jonge leeftijd de ingreep laat toepassen, het overige haar later alsnog uitvalt en een aanvullende ingreep wenselijk is. Zolang je de tips en adviezen van de behandelend specialist opvolgt en de hoofdhuid zorgvuldig behandelt kun je een goed resultaat verwachten.

Erfelijke kaalheid komt bij vrouwen ook voor. Waar mannen al op jonge leeftijd met haaruitval te maken kunnen krijgen, zien vrouwen dit meestal pas vanaf of na de menopauze en op latere leeftijd. Het komt zelden tot nooit voor dat vrouwen al tijdens de puberteit met haaruitval als gevolg van androgene alopecia te maken krijgen.