Château Jerusalem

Château Jerusalem

Hair Science Clinic Maastricht is verhuisd naar een nieuwe locatie; een écht kasteel. Het landgoed met de prachtige naam Château Jerusalem omvat een zestiende-eeuws kasteeltje, een koetshuis en een prachtig park, gazons, een wei en een vijver.

Rijke geschiedenis

Het kasteeltje in Maaslandse renaissancestijl, gelegen aan de rand van Maastricht in de wijk Limmel, kent een rijke geschiedenis. Het kasteelachtig landhuis stamt uit de periode nét na de middeleeuwen. Het werd aan het begin van de zestiende eeuw, kort na 1515 gebouwd. Samen met het naburige kasteel Bethlehem en het buurtschap Nazareth verwijst de naam naar de pelgrimages naar het Heilige Land die destijds in zwang waren.

De naam Jerusalem

Château Jerusalem werd in het eerste kwart van de 16e eeuw gebouwd door Pieter van den Driesch Proenen op de plek waar huis ‘De Drieschhof’ had gestaan, dat in 1515 door brand verwoest was. De patriciërsfamilie Proenen vervulde generaties lang bestuurlijke functies in Maastricht, Luik en Antwerpen.

Pieters zoon Andries (kanunnik en verbonden aan het kapittel van de Onze Lieve Vrouwen-kerk in Maastricht) maakte in 1557 een reis naar het Heilige Land en noemde daarna – zwaar onder de indruk van wat hij daar gezien had – het familiekasteel ´Jerusalem´.

Château Jerusalem

Bewoners

In 1588 betrokken de Maastrichtse Jezuïeten het kasteel. Zij verkochten het vervolgens aan de familie Dolmans die er woonde tot 1770. Van de telgen uit dit geslacht die op Château Jerusalem zijn geboren, werden er drie in hun tijd bekende priesters en docenten.

Familie Kerens

Het kasteel kwam vervolgens in bezit van Andreas Kerens, raadsheer bij de Grote Raad van Mechelen. Daarna ging het over op zijn dochter Maria Ida Kerens, die gehuwd was met Jean-Frédéric de Crassier, schepen van Maastricht.

Familie De Crassier

De familie De Crassier bleef tot eind twintigste eeuw eigenaar van het kasteel, dat echter geleidelijk in verval raakte. Vanaf 1949 bewoonde de voormalige huishoudster van de familie De Crassier in het kasteel, waarna de gemeente Maastricht het overnam. In 2014 werd Château Jerusalem het hoofdkantoor van horeca-servicebureau Mise en Place. Het kasteel, het voormalige koetshuis en de tuin werden daartoe in de oude luister hersteld.

 

Bouwstijl

Het kasteel is gebouwd in Maaslandse renaissancestijl, feitelijk een variant op de klassieke Luikse renaissancestijl. Deze stijl sluit nauw aan bij de Italiaanse en Franse renaissance. De Luikse bouwstijl waaide vanuit Italië via Frankrijk over naar de Lage Landen en bloeide tijdens de 16e eeuw op in het prinsbisdom Luik. Aan het begin van de zeventiende eeuw ontwikkelde zich uit hieruit een lokale variant: Maaslandse renaissance.

Heilige Land

Het kasteel is gebouwd op de plek van het voormalige huis De Drieschhof. Pieter van den Driesch Proenen liet het huidige kasteel in 1515 bouwen, waarna zijn zoon Andries na een reis naar het Heilige Land de benaming Jerusalem invoerde.

Château Jerusalem

Kenmerken

Maaslandse renaissance werd vooral toegepast bij de bouw van kloosters, kastelen, carréboerderijen en stadshuizen in de stad Luik en omgeving, het Land van Herve, de Voerstreek, Belgisch Limburg en Nederlands Zuid-Limburg.

Lokale stijl

De stijl volgt traditionele bouwmethoden, waarbij veelvuldig gebruikgemaakt wordt van speklagen, hardstenen raamomlijstingen, waterlijsten, hoogopgaande daken en geprononceerde daklijsten onder de dakrand. De gebruikte materialen zijn doorgaans lokaal: Naamse steen, baksteen en Limburgse mergel.

Koetshuis

Het koetshuis van Chateau Jerusalem, gebouwd in 1904 in neorenaissancestijl, heeft de kenmerkende speklagen en trapgevel in Maaslandse stijl. In dit aparte gebouw, direct naast het château, zijn nu de behandelkamers van Hair Science Clinic gevestigd. Het geheel wordt omgeven door een prachtig park met grote bomen, gazons en een vijver. Over het beekje de Kanjel, dat langs het kasteel stroomt, zijn enkele bruggetjes gebouwd.

Château Jerusalem

Huidige indeling

Het huidige kasteel bezit nog drie vleugels uit de zestiende eeuw. Eyecatcher is het achtzijdige traptorentje in een van de hoeken dat nog altijd boven de daken uitsteekt. In het voormalige koetshuis zijn de behandelkamers van Hair Science Clinic gevestigd. Op de begane grond van het kasteel bevinden zich de consultruimtes.

Hair Science Institute

Op de eerste verdieping zijn de kantoren van het Hair Science Institute en op de zolderverdieping van het kasteel de bibliotheek en het laboratorium van de R&D-afdeling.

Buitengoed Geul & Maas

Chateau Jerusalem is onderdeel van Buitengoed Geul & Maas waar zich een groot aantal landgoederen bevinden. Het gebied kenmerkt zich door grote natuurlijke schoonheid en wordt steeds meer ontwikkeld tot integraal natuur- en cultuurgebied.

De nalatenschap van Petrus Regout

Je vindt er rivieren, beekjes (Maas, Geul en Kanjel), bossen, weilanden en een twintigtal kastelen, historische landhuizen en watermolens. Een deel van deze gebouwen zijn gebouwd (soms bewoond) door de negentiende-eeuwse Maastrichtse industrieel Petrus Regout.