betalen in termijnen

“DOOR DE HELDERE COMMUNICATIE WEET IK WAAR IK AAN TOE BEN.”

Graag een vrijblijvend consult

Betalen in termijnen?

Een haartransplantatie in één keer betalen is niet voor iedereen mogelijk. Daarom bestaat de mogelijkheid om je haartransplantatie in termijnen te betalen. Wij krijgen regelmatig vragen van mensen die hier meer over willen weten.

Betalen in termijnen

Een haartransplantatie is een waardevolle investering in jezelf, die soms beter gespreid betaald kan worden. Om dat mogelijk te maken, hebben wij een betrouwbare partner in BSB-lening. Op de website van BSB kun je een indicatie krijgen van het bedrag waarvoor je een regeling kunt treffen. Wij verstrekken uiteraard geen persoonlijke medische informatie aan deze kredietverstrekker.  

In hoeveel termijnen kan ik
mijn haartransplantatie betalen?

Voor veel mensen is een haartransplantatie een behoorlijke investering. Helaas heeft niet iedereen dit bedrag op zijn of haar rekening staan. Daarnaast kan niet iedereen dit bedrag missen. Sommige mensen kiezen er dan voor om te betalen in termijnen.

Welk bedrag moet ik maandelijks betalen
bij een haartransplantatie op afbetaling?

Het bedrag dat je per maand moet betalen, hangt af van verschillende factoren. De kosten van de haartransplantatie, het aantal termijnen en het rentepercentage dragen hier allemaal aan bij. De geldverstrekker, BSB -lening kan hier duidelijkheid over geven.

Is een haartransplantatie
in termijnen betalen verstandig?

Of het wel of niet verstandig is om een haartransplantatie verspreid te betalen, hangt af van je (financiële) situatie. Het is niet de bedoeling dat je haarprobleem een financieel probleem wordt. Uiteindelijk kun je dit het beste zelf inschatten.

Welk rentepercentage
moet ik betalen over het bedrag?

Niet iedereen betaalt hetzelfde rentepercentage bij een lening. Dit is ook het geval bij bijvoorbeeld een hypotheek voor een huis of andere lening. Het percentage dat je aan rente moet betalen, is afhankelijk van het risico voor de geldverstrekker. Hoe groter het risico, hoe hoger het rentepercentage zal zijn.Als je geen BKR-registratie en een vaste baan hebt en er verder geen risico’s verbonden zijn aan de lening, kun je meestal rekenen op ongeveer 3-5 procent rente.

We helpen je graag

Heb je vragen over de mogelijkheden voor het betalen van een haartransplantatie? Laat het ons gerust weten.

Haartransplantatie betaling in termijnen FAQ

Hair Science Clinic is specialist op het gebied van diverse haartransplantatie behandelingen. Overweeg jij een behandeling en heb je vragen over het betalen van de haartransplantatie in termijnen? Zie onderstaand de meest gestelde vragen.

Wanneer u de ingreep niet in één keer wilt of kunt betalen, is het mogelijk om een betaling in termijnen te overwegen. Dat houdt in dat u via een kredietverstrekker een doorlopend krediet of een persoonlijke lening afsluit. Het geleende bedrag wordt in maandelijkse termijnen aan de financieringsmaatschappij afbetaald.

Hair Science Clinic werkt al enkele jaren samen met BSB-Lening. Als u tijdens het consult aangeeft de behandeling in termijnen te willen betalen, dan brengen de medewerkers u met de professionals van BSB-Lening in contact.

Nee, uw dossier valt onder het medisch geheim en wordt niet ter inzage aan een kredietverstrekker verstrekt.

Nadat uw aanvraag door de kredietmaatschappij is ontvangen, wordt uw kredietverleden bij het BKR in Tiel getoetst. Ook worden de gegevens die u verstrekt heeft bekeken. Op het moment dat uw aanvraag wordt geaccepteerd ontvangt u een offerte. Deze offerte wordt u zonder enige verplichting toegezonden. Wanneer u het aanbod accepteert, kunt u het contract ondertekenen en tezamen met de gevraagde documenten terugsturen waarna een finale check plaatsvindt. Na de definitieve goedkeuring wordt het kredietbedrag overgemaakt naar uw betaalrekening. U kunt de gewenste ingreep dan in een keer aan de kliniek betalen, terwijl u maandelijkse termijnbedragen overmaakt naar de kredietmaatschappij.

Dit is afhankelijk van uw financiële situatie en de kredietmaatschappij. Zowel een persoonlijke lening als een doorlopend krediet kan een looptijd hebben van 24 tot 180 maanden. Hoe langer de looptijd van de lening is, hoe lager doorgaans het maandtarief. Hoe langer de lening loopt, hoe hoger de totale kredietsom later is.

U komt in aanmerking voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet op basis van een berekening van uw leencapaciteit. Het uitgangspunt hiervoor zijn uw inkomsten, vaste uitgaven en mogelijke andere leningen. De voorwaarden verschillen per kredietmaatschappij de basisberekening is echter standaard. Ook uw kredietverleden is van invloed op de mogelijkheden.

Naast algemene zaken zoals uw NAW-gegevens heeft een kredietmaatschappij gegevens nodig over uw woonsituatie, uw burgerlijke stand en het feit of u thuiswonende kinderen heeft. Wat eveneens noodzakelijk is, is informatie over uw beroep en werkgegevens. Vooraf wil een kredietverstrekker ook van u weten of en welke BKR registraties er zijn en of u reeds lopende leningen en/of kredieten heeft.

Het is uiteraard altijd mogelijk om extra aflossingen te doen. Dit kan zowel bij een doorlopend krediet als een persoonlijke lening. Het kan gebeuren dat een kredietverstrekker hiervoor een boetebedrag in rekening brengt. Zowel de mogelijkheden als de extra kosten staan vermeld in de voorwaarden die u bij het ondertekenen van het contract heeft ontvangen.

Nee, dit is meestal niet het geval. Zeker wanneer u een persoonlijke lening afsluit dan staan zowel de looptijd, het maandbedrag als de rente vast. De financier geeft u de garantie dat de rente niet wijzigt tijdens de looptijd van een persoonlijke lening. Tegenwoordig zijn er mogelijkheden om uw geldzaken via een handige app te bekijken.

Het staat u volledig vrij om bij diverse financieringsmaatschappijen een lening aan te vragen. Vergelijk de voorstellen die u ontvangt en kijk daarbij naar de looptijd en de kosten die in rekening gebracht worden. Bedenk ook van tevoren wat de gevolgen zijn wanneer u onverwacht zonder inkomsten komt te zitten, want ook dan moet aan de betalingsverplichting worden voldaan.

Zowel een persoonlijke lening als een doorlopend krediet kan worden aangevraagd en afsloten door mensen vanaf 21 jaar. De maximum leeftijd verschilt per kredietmaatschappij. Uiteraard dienen uw inkomsten genoeg te zijn voor de lening. Wanneer u 21 jaar of jonger bent en nog bij uw ouders inwoont dan kan een krediet niet worden aangevraagd.

De rente die u over een lening of krediet betaalt, is afhankelijk van de hoogte van het leenbedrag en de looptijd. Het rentepercentage wordt duidelijk vermeld in de offert die u wordt toegezonden.

Vooraf bespreekt u met de kredietmaatschappij wat u per maand betaald. Met name bij een persoonlijke lening is dit een vast maandbedrag, waarbij de rente is inbegrepen. Het termijnbedrag wordt maandelijks van uw rekening geïncasseerd. Er wordt geïncasseerd zolang de looptijd van uw lening is. Op het moment dat de looptijd is verstreken en u alle afgesproken maandbedragen heeft betaald worden de incasso’s gestopt en is de lening volledig afbetaald.

Bij een persoonlijke lening betaalt u gedurende een vooraf vastgestelde periode maandelijks een vast bedrag aan de kredietverstrekker. Het terugbetaalde bedrag kan niet opnieuw opgenomen worden. Bij een doorlopend krediet heeft u gedurende een bepaalde periode het bedrag tot uw beschikking kunt u bedragen aflossen, maar ook weer terug opnemen. Op de laatste dag van de looptijd moet het volledige kredietbedrag worden of zijn afgelost.

Nee, zeker niet. Het is ook mogelijk om langer door te sparen en/of in samenspraak met familie of vrienden een regeling te treffen. Ook zijn er mensen die jaren sparen en dan beslissen de ingreep toe te laten passen.

Nee, ook in geval u in termijnen betaald wordt de ingreep in een keer aan de kliniek overgemaakt. Er is geen enkel onderscheid. Niet in behandelmethode en niet in resultaat.

1. Is het gebruikelijk om een haartransplantatie in termijnen te betalen?

Niet iedereen heeft het volledige bedrag in een keer beschikbaar en/of wil het bedrag in een keer betalen. Het gebeurt regelmatig dat een lening of doorlopend krediet wordt overwogen om zo de haartransplantatie te kunnen betalen. Je betaalt het geleende bedrag in maandelijkse termijnen terug aan de kredietverstrekker.

2. Kan iedereen gebruik maken van termijnbetalingen?

Voordat een kredietmaatschappij je een lening of kredietvoorstel doet, worden onder andere je financiële gegevens aandachtig bekeken. Je geeft een financiële instelling niet alleen inzage in je maandelijkse inkomsten en uitgaven, maar ook in je persoonlijke gezinssituatie. Je gegevens bij het BKR worden opgevraagd, zodat het kredietverleden beoordeeld kan worden. Wanneer een kredietverstrekker het op basis van je gegevens verantwoord acht om een lening te verstrekken, dan krijg je een kredietvoorstel aangeboden.

3. Wanneer kan ik geen lening krijgen?

Kredietverstrekkers en financiële instellingen hanteren eigen selectievoorwaarden. Over het algemeen wordt geen lening en/of doorlopend krediet verstrekt als er in jouw geval sprake is van een negatieve BKR notering. Ook wanneer je één of meerdere betalingsachterstanden hebt bij diverse instanties kan een negatief advies gegeven worden. Datzelfde geldt als je inwonend bent met een tijdelijk dienstverband, als je jonger bent dan 21 jaar, wanneer je meer hebt geleend dan dat in jouw situatie verantwoord is, als je woont en werkt in het buitenland, wanneer je inkomen op een buitenlandse bankrekening wordt betaald en/of als je zelfstandig ondernemer bent zonder inkomsten uit een dienstbetrekking (loondienst). Daarnaast zijn ook je woonsituatie en gezinssamenstelling van invloed.

4. Hoeveel kost een persoonlijke lening?

De rente staat bij een persoonlijke lening vast, en de looptijd is van tevoren bepaald. Je weet precies welk maandbedrag je aflost en hoeveel je in totaal betaalt. De kosten hangen af van het rentepercentage en de looptijd van de lening. Kies je voor een korte looptijd dan betaal je minder, omdat de rente over een kortere periode wordt berekend.

5. Worden er altijd rentekosten berekend als ik een haartransplantatie in termijnen betaal?

Ja. Als je gebruik maakt van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening via een kredietmaatschappij, dan worden er altijd rentekosten in rekening gebracht. Leen je geld van een vriend, kennis of familielid? Dan zijn de regels vaak net iets anders.

6. Kan ik het volledige behandelbedrag lenen?

Hoeveel je precies kunt lenen hangt af van verschillende factoren. Zo wordt gekeken naar je leencapaciteit op basis van je inkomsten en vaste lasten. Daarnaast telt ook het risico dat een kredietmaatschappij denkt te lopen mee bij het bepalen van het leenbedrag. Hoe lager het risico, hoe hoger het kredietbedrag.

7. Kan ik het geleende bedrag versneld aflossen?

Ja, je kunt versneld aflossen. Afhankelijk van de kredietmaatschappij kan hier een boetebedrag voor in rekening worden gebracht. De hoogte van het boetebedrag staat vermeld in de Algemene Voorwaarden van de lening of het krediet dat je hebt afgesloten.

8. Kies ik voor een doorlopend krediet of een persoonlijke lening als ik een haartransplantatie in termijnen wil betalen?

Afhankelijk van je eigen wensen en mogelijkheden zal een kredietmaatschappij je een persoonlijke lening of een doorlopende kredietfaciliteit aanbieden. Het grootste verschil is de flexibiliteit. Een doorlopend krediet kent zowel een variabele rente als looptijd en is flexibeler dan een persoonlijke lening. Daar staat tegenover dat je met een persoonlijke lening meer zekerheid hebt. Je weet hoelang je maandelijkse termijnbetalingen doet en het rentepercentage ligt gedurende de looptijd vast. In dat opzicht past een persoonlijke lening goed als je een specifiek doel voor ogen hebt, zoals bijvoorbeeld een haartransplantatie.

9. Geeft Hair Science Institute mijn medische gegevens aan een kredietmaatschappij?

Nee, zeker niet. Indien je de ingreep in termijnen wilt betalen, kunnen de medewerkers je in contact brengen met BSB-lening. Je medische gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

10. Kan ik beter voor een goedkope haartransplantatie in het buitenland kiezen?

Je bepaalt uiteindelijk zelf bij welke haarkliniek je de ingreep ondergaat. Ga je naar het buitenland, zorg er dan voor dat je van tevoren weet wat het exacte behandelbedrag is en met welke bijkomende kosten je rekening moeten. Zoek naar ervaringsverhalen van anderen en ga zelf ter plaatse kennismaken. Wanneer je een goedkope behandelaar kiest en je zit later met een onnatuurlijke haargrens of het resultaat valt tegen dan kan een herstelbehandeling wenselijk zijn. Je bent dan alsnog veel duurder uit dan begroot.

11. Waarom wordt er rente in rekening gebracht?

Rente is de vergoeding die een kredietmaatschappij in rekening brengt voor het lenen van geld. Afhankelijk van de financiële instelling, de hoogte en looptijd van het krediet bedraagt het gemiddelde rentepercentage ongeveer 3% tot 5%.

12. Hoe snel kan ik over het bedrag van de lening beschikken?

Afhankelijk van de documenten die je aanlevert en die een kredietmaatschappij ter inzage opvraagt duurt het een aantal dagen tot een week voordat je financieringsaanvraag wordt goedgekeurd. Na goedkeuring ontvang je een offerte waar je al dan niet akkoord mee kunt gaan. Als je de ondertekende offerte terugstuurt, heb je het bedrag meestal de volgende dag ter beschikking.

13. Wat als ik geen lening kan afsluiten, hoe kan ik dan toch een haartransplantatie laten toepassen?

Als je, om wat voor reden dan ook, niet in aanmerking komt voor de gewenste lening dan kun je proberen om het behandelbedrag bij elkaar te sparen. Misschien dat je een regeling kunt afspreken met vrienden of familieleden. Eventueel kun je ook een alternatieve, goedkopere behandeling overwegen.

14. Kan ik korting krijgen op de kosten van een haartransplantatie?

Vragen staat vrij. Je kunt bij een haarkliniek informeren naar de eventuele kortingsmogelijkheden. Let wel altijd op wat de voorwaarden zijn die aan een korting zijn verbonden.

15. Wordt een haartransplantatie over een paar jaar goedkoper?

Bestaande technieken worden verder verfijnd en ontwikkelingen op het gebied van toepassingsmogelijkheden staan niet stil. De haartransplantatie is een populaire, wereldwijd toegepaste ingreep. Het is niet de verwachting dat de prijzen de komende jaren veel naar beneden zullen gaan en/of goedkoper worden.